Pro-Mar S.A.
 

Pro-Mar S.A.

5 grudnia, 2016

W dniu dzisiejszym uruchomiliśmy nową wersję strony internetowej pro-mar.com.pl. Działalność firmy Pro-Mar S.A. obejmuje przede wszystkim: zakup, magazynowanie i handel materiałami hutniczymi oraz kuźniczymi pochodzącymi z produkcji krajowej, z Unii Europejskiej, a także z Azji.

Zapraszamy na stronę www.pro-mar.com.pl.

promar-glowna